Micro Mega X-Cid2

>Hygiëne & sterilisatie >Turbines en hoekstukken > Micromega > XCid2

 

Het elimineren van besmettingsgevaar en het verminderen van het risico op infecties wordt zowel voor de patiënt als voor personen werkzaam in de tandheelkundige praktijk steeds belangrijker. Het roterend instrumentarium in de tandheelkundige praktijk is de zwakste schakel in de hygiëneketting, aangezien alleen droog en schoon instrumentarium optimaal gesteriliseerd kan worden. Door toepassing van de nieuwste technologie die door Micro Mega in de X-Cid is toegepast wordt met de veiligheid in de praktijk verder verbeterd.

Het concept

Roterend instrumentarium wordt in de X-Cid in minder dan 30 minuten van binnen en van buiten volledig gereinigd en gedesinfecteerd met demi-water en X-Cidol 2. Ten slotte wordt het roterend instrumentarium gedroogd en gesmeerd. Doordat het binnenwerk van een hoekstuk continu en langzaam draait komt het gedurende de verschillende cycli die in X-Cid worden gebruikt intensief in contact met de diverse reinigende, smerende en desinfecterende componenten.

Langere levensduur

De toepassing van de X-Cid verlengt de levensduur van hand- en hoekstukken resp. turbines doordat zij zeer intensief worden gereinigd en gesmeerd in de X-Cid. Hierdoor blijven er geen organische resten of door normale slijtage veroorzaakte deeltjes in de hoekstukken achter. Bij handmatig onderhoud worden deze deeltjes niet verwijderd en verharden ze tijdens het steriliseren. Roterend instrumentarium kan hierdoor beschadigd worden.

X-Cidol 2

X-Cidol reiniging- en desinfectieoplossing dringt door tot in alle bewegende componenten en deelstructuren van op dit moment verkrijgbare hand- en hoekstukken. De vloeistof loopt door het hoekstuk vanaf de aansluiting tot het booropnamegat in de kop. X-Cidol 2 is een desinfectie- en reinigingsmiddel dat tot 96% van de in het instrument aanwezige contaminaties elimineert. X-Cidol is 100% biologisch afbreekbaar.
Kenmerken:
  • fungicide
  • bactericide
  • mycobactericide
  • virucide : PRV, BVDV en Herpes-Simplex
  • reinigend

Overzichtelijk display

Het controle-display op de X-Cid geeft aan welke aansluitingen actief zijn (gele LED) en wanneer een cyclus is beëindigd. Tevens wordt aangegeven wanneer de diverse vloeistofniveaus te laag zijn of de deur niet goed afgesloten is. 
Indien gewenst kan er ook een cyclus worden gedraaid waarin de hoekstukken uitsluitend worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het hoekstuk wordt dan niet gesmeerd.

 

 

 

 

   
 

 

.

 

 

 

Dental Discovery N.V Plezantstraat 22, 9100 Sint-Niklaas (BE) Tél : +32(0)3 780 20 00 - Fax : +32(0)3 780 20 01